Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 18-06-2020

Het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed en de RCE zetten een informatiepakket online over Erfgoed en Omgevingswet.

Door de corona-maatregelen is de geplande provinciale bijeenkomst in 2020 over de Omgevingswet niet doorgegaan. Omdat ook nog niet zeker is of dit in het najaar mogelijk is, wordt dit verschoven naar 2021.

Inmiddels is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2022. Is dit reden om nu achterover te leunen bij de voorbereidingen op de komende Omgevingswet? Zeker niet! Het biedt tijd om de noodzakelijke acties juist goed voor te bereiden, zodat we klaar zijn om op te kunnen werken onder de Omgevingswet.

De volgende stukken staan nu online op deze website bij 'Downloads & Links' (alle nieuwe documenten starten met '2020'). Zie ook de pagina 'Omgevingswet' voor meer achtergrondinformatie.

  • Terugkoppeling uitwerking routekaart ‘van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan’ (2019)
  • Leeslijst voor Cultureel erfgoed onder de Omgevingswet
  • De presentatie die op de bijeenkomsten zou worden gehouden
  • Minimale acties cultureel erfgoed onder de Omgevingswet voor gemeenten

Het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed zal samen met de RCE in september een aantal regionale webinars organiseren waarin extra informatie over instelling van een gemeentelijke adviescommissie, de omgeving van het monument, archeologie, participatie en zorgplicht.