Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 23-06-2021

In de 125-jarige Statenzaal van het Provinsjehûs in Leeuwarden vindt op donderdagmiddag 23 september 2021 het mini-symposium "Bouwhistorie en herbestemming; keuzes in behoud - en de praktijk” plaats.

Dit symposium is bedoeld ter informatie, inspiratie en ontmoeting voor gemeenten (medewerkers vergunningen, erfgoed en cultuurhistorie), architecten, bouwhistorici en organisaties op het raakvlak van erfgoed & herbestemming.

Na een inleiding over de Statenzaal door Dolf van Weezel Errens, zal de Theorie worden verwoord door architectuur- en bouwhistoricus Ronald Stenvert, gevolgd door een presentatie over herbestemmingsmethodiek door Karianne Van den Broucke (“Mag dit weg?”).

Daarna zullen over de Praktijk twee duo-presentaties plaatsvinden over twee verschillende monumenten, waarbij voor elk project de bouwhistorie wordt toegelicht en hoe daar in het ontwerp mee is omgegaan. Eén waarbij bouwhistorisch onderzoek een gegeven was en één waar tijdens het werk allerlei zaken werden ontdekt en hoe dat tot een wijziging van het ontwerp kwam. We hopen hiermee de betrokkenen bij een herbestemming nog bewuster te maken, het nut en noodzaak van bouwhistorisch onderzoek te benadrukken en te laten zien hoe inspirerend bouwhistorie kan zijn!

We hopen van harte u te mogen verwelkomen bij dit mini-symposium. Als u hierover vragen hebt, of alvast uw interesse om deel te nemen wilt melden, kunt u ons een e-mailbericht te sturen via info@monumentenzorg.frl

Foto statenzaal: Klaas Pot