Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 20-04-2021

In 2021 stelt de provincie Fryslân 2,57 miljoen euro subsidie beschikbaar voor monumentenonderhoud en herbestemming (SUMO). Werkzaamheden die in aanmerking komen zijn restauratie van rijksmonumenten, herbestemming van rijksmonumenten, onderhoud van rijksmonumentale molens, restauratie en herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en plankosten.

Dit is geregeld in de subsidieregeling Monumenten Fryslân.

Voor woonhuizen kan geen subsidie aangevraagd worden. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen is van 13 tot en met 17 september 2021. Voor plankosten is een ruimere indieningsmogelijkheid, van 13 september tot en met 29 oktober 2021.

Let op: De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Als er een vergunning verplicht is voor de werkzaamheden, moet deze van te voren aangevraagd zijn!

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van een aanvraagformulier (per subsidiecategorie). Deze formulieren worden in juli 2021 op de website van de provincie gezet.

Klik hier voor een link naar de website van de provincie voor meer informatie over de SUMO-regeling.