Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 02-02-2024

De provincie Fryslân vraagt inwoners van de provincie om bij te dragen aan een lijst Jong Erfgoed.

Het gaat om markante bouw- en kunstwerken of wijken in Fryslân, die gemaakt zijn tussen 1965-2000. Welke daarvan willen we bewaren voor volgende generaties? De lijst is te vinden op online platform Stim fan Fryslân.

Deputearre Femke Wiersma: “Erfgoed is de basis fan it grutte ferhaal fan Fryslân. Om dat ferhaal trochjaan te kinnen oan de kommende generaasjes, moatte wy ek yn ‘e takomst oandacht hâlde foar ús erfgoed.”

Persoonlijk verhaal of erfgoed toevoegen

Van 31 januari tot 6 maart kunnen inwoners hun persoonlijke verhaal vertellen bij het jonge erfgoed. Wat is hun verhaal bij bijvoorbeeld de Bouhof in Leeuwarden? Of bij de Dijktempel in Marrum? Daarnaast kunnen inwoners de huidige lijst (tot 25 februari) aanvullen met hun jonge erfgoed van na 1965.

Stemfase van 6-17 maart

Op 6 maart start de stemfase, waarbij alle Friezen uit de gecontroleerde lijst zijn/haar top 5 kan samenstellen. Op 20 maart maakt de provincie bekend wat de top 10 is van deze lijst. Daarna komt er een route langs deze 10 monumenten en een filmpje van de top 3, met een bekende Fries. De provincie stuurt de lijst Friese jonge monumenten ook naar het rijk toe, om toe te voegen aan de Jonge Monumentenlijst.

Stim fan Fryslân

Inwoners kunnen voor het meedoen inloggen op het online platform Stim fan Fryslân. Dit platform is er sinds 2022 en is bedoeld om inwoners te consulteren over politieke vragen. Dit platform is er op initiatief van Provinciale Staten. In 2019 vroegen ze om beter geïnformeerd te worden over de mening van Friezen.

Foto: Atelierwoning Langezwaag (bron: provincie Fryslân)