Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 21-12-2023

In 2024 is de Omgevingswet een feit. In dit bericht delen we de nieuwste praktische informatie voor medewerkers van de gemeenten.

Wegwijzers rijksmonumenten

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet moet zorgen voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De omgang met het cultureel erfgoed is daarbij één van de te regelen belangen. Door de Omgevingswet verandert er ook het een en ander rond de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Speciaal voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij gemeenten heeft de RCE twee online wegwijzers ontwikkeld:

Wegwijzer gebouwde en groene monumenten

Wegwijzer archeologische monumenten

Presentatie 14 november 2023, Erfgoed en Omgevingswet voor de noordelijke provincies

We hebben op 14 november een bijeenkomst voor de Noordelijke provincies gehouden over de omgevingswet, met de nadruk op archeologie en omgeving van het monument.

De presentatie van deze bijeenkomst en van eerdere bijeenkomsten over de Omgevingswet, georganiseerd door de noordelijke steunpunten, vind je op:

Omgevingswet voor erfgoedambtenaren | Erfgoedloketfair

Webinar 13 december 2023, RCE Erfgoed en Omgevingswet

De RCE hield over de Omgevingswet nog een webinar op 13 december. Hier een linkje om dit terug te kijken/ het verslag te lezen:

Erfgoed en de Omgevingswet - terugkijken | Verslag | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RCE Handreiking Omgevingsplan

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van het omgevingsplan, en meer in het bijzonder het invulling geven aan artikel 5.130 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een set voorbeeldregels opgesteld en gepubliceerd op 21 december 2023:

Handreiking Voorbeeldregels voor cultureel erfgoed in het omgevingsplan | Publicatie | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed