Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 15-07-2021

Herbestemmingssubsidie mogelijk voor verduurzamingsonderzoek

Eigenaren van moeilijk te bestemmen monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde komen in aanmerking voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Ook dit jaar is het mogelijk om binnen deze regeling aanvullend subsidie aan te vragen voor een verduurzamingsonderzoek. De regeling richt zich op niet-woonhuizen. Aanvragen kan van 1 oktober tot en met 30 november 2021.

Combinatie met haalbaarheidsonderzoek

In combinatie met een haalbaarheidsonderzoek kan sinds vorig jaar ook subsidie aangevraagd worden voor een verduurzamingsonderzoek. In de regeling zijn de eisen te vinden waar een verduurzamingsonderzoek aan moet voldoen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% van de kosten van zo’n onderzoek met een maximaal subsidiebedrag van € 2.800,-.

Klik hier voor alle informatie over de regeling.

Het reduceren van het energieverbruik is een van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving in de komende decennia. Ook de monumentensector wil komen tot een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 als gemiddelde voor het gehele monumentenbestand. Hoewel er met het verduurzamen van monumenten al veel bereikt is en het aantal succesvolle voorbeelden groeit, moeten meer monumenteigenaren overgaan tot het verduurzamen van hun monument om bovengenoemde doelstelling te halen.

Verduurzamingsadvies op maat

Met subsidie voor verduurzamingsonderzoeken wil het kabinet eigenaren in het herbestemmingsproces op weg helpen met een advies op maat voor hun eigen monument. De verwachting is dat meer eigenaren overgaan tot verduurzamen als ze zien welke mogelijkheden er zijn en welke voordelen het brengt.

Foto: Herbestemd Philipsgebouw SBP;SAN;SK in Eindhoven (RCE)