Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 06-12-2023

Bij het Cultuurfonds is voor de duur van minimaal twee jaar een Fonds op Naam ingesteld voor publieksarcheologie en publieksparticipatie.

Bij het Cultuurfonds is voor de duur van minimaal twee jaar een Fonds op Naam ingesteld voor publieksarcheologie en publieksparticipatie:
Regeling voor Publieksarcheologie - het Cultuurfonds

Het fonds is bedoeld voor initiatieven die kleinschalig, laagdrempelig en participatief zijn. Omdat bewustwording een belangrijke bouwsteen voor participatie is, kunnen ook initiatieven op het gebied van publieksbereik voor ondersteuning in aanmerking komen.

Aanvragen kunnen worden gedaan door een stichting of vereniging, maar ook door een natuurlijk persoon of archeologisch bedrijf. Overheden kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar kunnen wel samenwerkingspartner zijn in een initiatief. Het maximumbedrag voor aanvragen bedraagt € 25.000. Bij aanvragen tot € 5.000 is het aan te vragen bedrag maximaal 100% van de totale projectkosten, bij aanvragen tussen € 5.000 en € 25.000 is het maximaal 50% van de totale projectkosten.
Aanvragen voor bestedingen uit het Fonds worden behandeld door de adviescommissie van het werkterrein Monumentenzorg & Erfgoed van het Cultuurfonds.

Beeld: publieksarcheologie; foto: Cultuurfonds