Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 07-01-2020

Monumentenspreekuur vergaderschema 2020

Goed vooroverleg is van groot belang bij wijzigingen van rijksmonumenten.

Door te overleggen over wat een eigenaar graag wil wijzigen in zijn monument, zal in een later traject tijd bespaard worden en teleurstellingen voorkomen.

Wij organiseren het Monumentenspreekuur elke maand, op dinsdag. Een plan moet altijd worden gemeld bij de gemeente. De medewerker van de gemeente kan een bespreking inplannen in ons spreekuur. Hierin gaan gemeente, aanvrager (en/of architect) om tafel met de wettelijke adviseurs voor de monumentenzorg.

De adviseurs, de medewerkers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Hûs en Hiem en in sommige gevallen ook de provincie Fryslân, kijken in het Monumentenspreekuur naar eventuele knelpunten van een plan voor behoud van de monumentale waarden. Zo kan de aanvrager verder met het plan of bij positieve uitkomst het plan meteen definitief indienen. Het Steunpunt maakt een verslag de hoofdpunten van de bespreking.

Het jaarschema is te downloaden op onze website bij Downloads Algemeen.