Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 04-01-2024

In het Monumentenspreekuur worden plannen voor grote wijzigingen van rijksmonumenten (of wijziging van de functie of gedeeltelijke sloop) behandeld in vooroverleg.

De gemeente legt het plan voor (of de eigenaar of architect, in overleg met de gemeente). De adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Monumentencommissie van Hûs en Hiem - en bij plannen buiten de bebouwde kom de provincie Fryslân - reageren op het plan. In het voortraject met alle partijen worden de aandachtspunten benoemd. Zo’n overleg voorkomt misverstanden of vertraging in de procedure van het uitgewerkte plan. Het Monumentenspreekuur wordt maandelijks gehouden op dinsdag. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via het steunpunt.

De vergaderdata van het Monumentenspreekuur staan weer voor 2024 bij Downloads Algemeen Monumentenspreekuur vergaderschema