Tijdelijke medewerker of erfgoedproject?

Gemeentelijke taken monumentenzorg

Wij bieden producten en diensten aan in allerlei gradaties van uitbesteding en in verschillende stadia van een proces.

De meest voorkomende diensten voor een gemeente zijn:

 • berekenen subsidiabele instandhoudingskosten
 • begeleiden restauratie namens de gemeente
 • verlenen omgevingsvergunning onderdeel monumenten en alle daarbij behorende werkzaamheden, zoals vooroverleg met architect, aannemer en eigenaar
 • inwerken nieuwe medewerker monumentenzorg
 • opstellen gemeentelijke monumentenlijst en bijbehorende verordeningen
 • opstellen gemeentelijke erfgoednota of erfgoedbeleid
 • opstellen subsidieverordening
 • schrijven van waardestellingen van (onderdelen van) panden of objecten
 • adviseren over uit te voeren bouwhistorisch onderzoek
 • aanleveren cultuurhistorische informatie ten behoeve van ruimtelijke, bestemmings- of omgevingsplannen
 • realiseren specifieke projecten (cultuurhistorische verkenningen e.d.)

Ook is het mogelijk het gemeentelijke takenpakket geheel of in onderdelen (structureel of ad hoc) aan ons uit te besteden. Het kan praktisch zijn om zo snel in te kunnen springen tijdens een verlof of bij vertrek van een medewerker.

Neem contact op met Dick Bloemhof voor vragen of overleg over de inzet van het Steunpunt: dbloemhof@monumentenzorg.frl of (058) 2662519.