Samen doen

Ondersteuning kerkenvisie

Vanuit het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en het Coördinatiepunt Fryske Tsjerken zien wij de kerkenvisie als een goed middel om de vraagstukken over behoud en ontwikkeling van religieus erfgoed in beeld te brengen.

Wij promoten de kerkenvisies bij de gemeenten en vervullen een aanjaagfunctie. Daarnaast zijn we ook direct inhoudelijk betrokken bij de twee Friese pilotkerkenvisies, in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf.

Door onze kennis en ervaring kunnen wij gemeenten ondersteunen bij het totstandkomingsproces van een kerkenvisie. Dit kan van het opstellen van een plan van aanpak tot het bijdragen aan de vorm en inhoud van de kerkenvisie, zoals een enquête of een informatiebijeenkomst. Hiervoor zijn wij op uurbasis in te huren.

Meer weten over onze ondersteuning bij het aanvragen, ontwikkelen of uitwerken van een kerkenvisie? Stuur een e-mail aan dbloemhof@monumentenzorg.frl of bel Dick Bloemhof: (058) 266 25 19.