Voor goede samenwerkingen

Netwerkoverleg

Het Steunpunt kan een overleg, bijeenkomst of excursie met verschillende spelers in (of in relatie met) erfgoed organiseren.

Dit doen wij op eigen initiatief of op verzoek. Zo bouwen wij bijvoorbeeld aan contacten tussen organisaties die zich bezighouden met ‘rood’ (gebouwd) en ‘groen’ (natuurlijk) erfgoed. Het overleggen over lopende en geplande projecten kan mooie samenwerkingen opleveren.

Wilt u een overleg plannen met meerdere erfgoedorganisaties? Neem contact op via (058) 2666617 en we kunnen bekijken of we iets kunnen betekenen.