Samen erfgoed beleven

Erfgoed en participatie

Erfgoedparticipatie staat centraal in het Europese Verdrag van Faro.

Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Want niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en die ze uitdragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt voor het Ministerie van OCW of Nederland dit verdrag zal ondertekenen.

Subsidie 'Vind elkaar in erfgoed'

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft in dit verband een subsidieregeling geopend: 'Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze'.

Er is een ontwikkelsubsidie en een participatiesubsidie. Met de eerste onderzoek je hoe je volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro kunt werken, of hoe je die werkwijze een stap verder brengt. Met een participatiesubsidie kunnen erfgoedgemeenschappen aan de slag of kan je erfgoed voor maatschappelijke doeleinden inzetten.

Overige subsidies in het kader van Participatie

Naast de subsidie voor de Faro-werkwijze heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie ook mogelijkheden voor ondersteuning voor projecten die inzetten op participatie in archeologie, immaterieel erfgoed, digitaal erfgoed, erfgoedvrijwilligers en ook voor 'cultuur maken' en cultuur- en erfgoededucatie. Zie voor alle informatie de website van het Fonds.

Website voor Erfgoedvrijwilligers

In de provincies zijn dagelijks duizenden mensen op vrijwillige basis bezig om het erfgoed te behouden en door te geven. Zonder hen zouden we geen erfgoed hebben; erfgoed is mensenwerk. Om al deze mensen te helpen is OPEN, het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (waaronder in Fryslân Museumfederatie en Erfgoed & Publiek), gestart met een pilot ter ondersteuning van erfgoedvrijwilligers en andere erfgoedparticipanten, onder de naam Regio is Groei.

In dit project is ook een nieuwe website gelanceerd: www.erfgoedvrijwilligers.nl De erfgoedinstellingen in Fryslân sluiten aan bij deze website, een mooie ontwikkeling om vrijwilligerswerk in kaart te brengen en informatie te delen.

Wat doet het Steunpunt Monumentenzorg?

Vanuit het Steunpunt denken we graag mee over projecten die passen bij erfgoed en participatie. Bijvoorbeeld professionalisering van erfgoedvrijwilligers, een breed publiek bekend maken met archeologie of erfgoed bekijken vanuit oogpunt van lokaal toerisme en leefbaarheid. Hierbij kunnen we samenwerken met andere deskundigen, zoals de Stichting Erfgoed & Publiek en de Museumfederatie Fryslân, waar ook een coach voor digitaal erfgoed inzetbaar is.