Herbestemming en financiering

Subsidies en regelingen

Rijkssubsidie

Om herbestemming te stimuleren heeft de Rijksdienst een subsidieregeling ingesteld. Eigenaren en belanghebbenden kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van een monumentaal pand. Eigenaren kunnen ook subsidie aanvragen voor het wind- en waterdicht maken van het pand tijdens de planvorming.

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op Monumenten.nl

Restauratiefonds financieringen

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen een beroep doen op de Restauratiefonds(plus)-hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds. Als er geen restauratieopdracht is, kan ook een Monumentenhypotheek uitkomst bieden bij de herbestemming van een monument.

Kijk op de website van het Restauratiefonds voor meer uitleg en contact.

Provinciale subsidie

De jaarlijkse provinciale subsidieregeling stimuleert niet alleen restauratie, maar ook aanpassingen in het kader van duurzaamheid en/of herbestemming. Zie de website van de provincie Fryslân.

Provinciaal fonds

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke of provinciale monumenten of andere door de overheid beschermde panden. Het Friese Cultuurfonds stimuleert ook aanpassingen in het kader van duurzaamheid en/of herbestemming.

Kerken nevenfunctie lening

Steeds meer kerkeigenaren willen de gebruiksmogelijkheden van de kerk verruimen. Met deze nevenactiviteiten kan de kerk extra inkomsten genereren. De Kerken Nevenfunctie-Lening kan hiervoor ingezet worden en ook voor duurzaamheidsmaatregelen of de financiering van herbestemmingskosten. Kijk op de website van het Restauratiefonds voor meer uitleg en contact.