Jong geleerd...

Stins!

Een lesstof vervangend programma over het leven in en rond staten en stinzen in Fryslân.

Het programma is geschikt voor onder- midden en bovenbouw van het Primair Onderwijs. Voor elke bouw zijn er werkboekjes, is er een docentenhandleiding en een uitgebreide digitale leskist. Kinderen gaan actief met het thema aan de slag, zowel in de klas als bij een bezoek aan de stins of state.

Stins sluit nadrukkelijk aan bij de kerndoelen van het Primair onderwijs en is daarbij deels lesstof vervangend. Alle informatie over het project staat op de website voor cultuureducatie in Fryslân: Erfgoed Onderwijs.

Rol van het Steunpunt

Wij hebben dit lesprogramma samen met de Museumfederatie Fryslân, Keunstwurk, stichting Staten en Stinzen en Landschapsbeheer Friesland ontwikkeld. De inzet is om nog meer staten en stinzen bij het project te laten aansluiten.