Kerken in zicht

Tink om ‘e Tsjerken

Er is geen streek in Europa met een grotere dichtheid aan monumentale kerken dan Fryslân.

Er staan 770 oorspronkelijk voor de eredienst gebouwde kerken in de provincie. Ze zijn beeldbepalende elementen in het landschap, ze vertegenwoordigen niet alleen religieuze rijkdom, maar zijn ook maatschappelijk en cultuurhistorisch van grote betekenis.

Mede door de secularisatie is de rol van de kerk sterk teruggelopen. Heel wat kerkgebouwen hebben hun oorspronkelijke functie reeds verloren. Uit het onderzoek Tink om ‘e Tsjerken in 2009, bleek de verwachting dat in een periode van tien jaar er minimaal 75 kerken in Fryslân hun functie zouden verliezen en leeg zouden komen te staan. Klik hier voor het rapport Tink om 'e Tsjerken.

Toekomst voor kerken

Nu steeds meer gemeenten bezig gaan met een kerkenvisie, komt er ook op gemeentelijk niveau structureel aandacht voor de toekomst van religieuze gebouwen. Het onderzoek Tink om ‘e Tsjerken is een goed startpunt om met een kerkenvisie van start te gaan.

Rol van Steunpunt

Als mede-opstellers van het oorspronkelijke rapport Tink om ‘e Tsjerken hebben wij de gegevens voor de gemeente Súdwest-Fryslân met een nieuwe enquête geupdate en geanalyseerd. Dit hebben we samen met de gemeente gedaan in het kader van het opstellen van een kerkenvisie. Súdwest-Fryslân was één van de zes landelijke pilotgemeenten voor dit project.

Ook andere gemeenten kunnen van onze diensten gebruik maken bij het aanvragen, opstarten en/of uitwerken van een kerkenvisie. Zie ook 'Ondersteuning kerkenvisie'.